CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


První polovina LX Cupu se uzav?ela na Astonu

12. 04. 2013 | Kid

Kvalifikace

LX Cup 2013 – Aston – kvalifikace Zmín?ným novým jezdcem byl Petr Doležal, který se p?edchozích dvou závod? nemohl zú?astnit, ?ímž z boje o titul odpadl jeden z hlavních favorit?, ovšem jeho p?ítomnost na trati byla hned poznat. Nejrychleji se však prvním kolem neuvedl nikdo jiný, než Šilhánek. Jeho ?as 2:14,27 byl pro ostatní op?t nedostižitelný, tím spíše, že se mu jej poda?ilo ješt? o 7 setin vylepšit. Na druhém míst? se usadil ?erný, za ním byli po p?lce kvalifikace Doležal, Kuliška a Lalinský. Kuliškovi se ale poda?ilo ?erného p?esko?it a získat druhé místo na startu pro sebe. Kone?né po?adí tedy vypadalo takto: Šilhánek (kdo jiný), Kuliška, ?erný, Doležal, Lalinský, Kaplavka, Kapal, Dob?anský, Šalomon, Ježek...

Statistiky z kvalifikace

Sprint

LX Cup 2013 – Aston – sprint (1)V první p?tce po startu došlo pouze k jedné zm?n?, když se start poda?il Kapalovi. Posko?il o dv? místa p?ed Kaplavku a Lalinského. V posledních zatá?kách prvního kola zachyboval ?erný a dal tak Doležalovi šanci dotáhnout se. Ten této možnosti využil a po vn?jší stran? se v první zatá?ce protáhl na t?etí místo. S tím se ale o?ividn? nespokojil, protože téme? okamžit? dotáhl i druhého Kulišku. Na toho se mu poda?ilo po dlouhém sobooji o setinky jedinkrát zaúto?it na konci posledního kola, ale neusp?l a víc p?íležitostí již nedostal. P?kné souboje p?edvád?la také ?tve?ice Kapal, Kaplavka, Dob?anský a Ježek o 6. až 9. místo, kde nejv?tším vít?zem byl první jmenovaný.

V cíli se tak radoval z dalšího triumfu Šilhánek, následován jezdci v tomto po?adí: Kuliška, Doležal, ?erný, Lalinský, Kapal, Ježek, Kaplavka, Dob?anský, Novacký.

Statistiky ze sprintu

Hodinový závod

Sprint dokon?ilo všech 30 startujících jezdc?, tudíž se obracelo prvních 22 startujících. Svých pozic na startu se ale z?ekli Barto? a Prinda, takže na pole position se postavil Goga p?ed Pi?karem, Klímou, Šalomonem...

LX Cup 2013 – Kyoto Ring – long (1)Poslední jmenovaný m?l skv?lý start a v prvních zatá?kách již bojoval o vedení s Gogou. P?ehnal to však s agresivitou a tak došlo mezi t?mito jezdci ke kontaktu, který je oba stál n?kolik pozic. Ve vedení se tak objevil B?lík. A protože za ním to v?elo, m?l po prvním kole náskok 3,5 sekundy. Goga zuby nehty držel druhé místo, které se mu poda?ilo po kolizi v prvním kole uhájit. To se mu da?ilo až do t?etího kola, kdy se p?es n?j p?ehnali navrátivší se Šalomon, Dob?anský, ?erný, Šilhánek, Štengl, Cagaš, Doležal, Kuliška a na za?átku dalšího kola i Loucký. Za jedno kolo tak ztratil 9 pozic. A práv? kvartet ?erný, Doležal, Šilhánek, Kuliška byl tradi?n? nejv?tším hybatelem událostí. Šilhánek však vyjíme?n? tím nejmenším, protože po kolizi v pátém kole se Šalomonem lehce ztratil ?as a nabral poškození, které ve zbytku závodu ovliv?ovalo jeho jízdu.

V sedmém kole skon?ila spanilá jizda B?líka na ?ele, kde jej vyst?ídal ?erný. V dalším kole to samé zvládl i Doležal. Tém?? v ten samý okamžik Šilhánek zdolal Dob?anského a o chvíli pozd?ji m?l B?lík další problém, ovšem jen na chvíli, Šilhánek si na n?m zuby rozhodn? vylámat necht?l a šel vp?ed. B?líkova 4 kola hr?zy dokonali Dob?anský a Kuliška v desátém kole a o chvíli pozd?ji i Kapal a Šalomon. Mezitím se Kuliška vypo?ádal s Dob?anským a postoupil na ?tvrté místo. V polovin? bylo po?adí na ?ele ?erný, Doležal, Šilhánek, Kuliška, Dob?anský.

LX Cup 2013 – Kyoto Ring – long (2)

Šilhánek však v patnáctém kole ud?lal pro n?j netypickou chybu, v p?edposlední zatá?ce vlet?l po smyku do balíku pneumatik a propadl se až na šesté místo. Tém?? na chlup stejnou chybu ud?lal v dalším kole Doležal, který do té doby úsp?šn? stahoval ?erného. Jeho náskok však byl v?tší, takže ztratil jen jednu pozici. Za ním Šilhánek bojoval o ?tvrté místo s Dob?anským a Kapalem. Šilhánek a Kapal se s Dob?anským úsp?šn? vypo?ádali, i když Kapalovi se souboj s Dob?anským zalíbil a o n?co si jej protáhl.

Do cíle už na ?ele ke zm?nám nedošlo a tak byl vít?zstvím za bezchybnou jízdu odm?n?n ?erný. Druhé místo uhájil Kuliška p?ed Doležalem, následovali Šilhánek, Kapal, Dob?anský, Lalinský, Ježek, Kaplavka, B?lík...

Statistiky z hodinového závodu

?erný tak pom?rn? výrazn? stáhnul náskok Šilhánka na ?ele, ten stále ale z?stává i tak velký. Výrazn? zamíchat po?adím m?že už tuto ned?li, 14.3., závod na blackwoodském rallycrossu, kde budou jezdci i technika otestováni na maximum.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.