LiveForSpeed.Czech logo

1. česká LFS liga

DALŠÍ ZÁVOD 00 dní 00 hod 00 min 00 sec

úterý, 19. září 2017 22:09
Uživatel: nepřihlášen

FOX CUP 2010 -- Standardní propozice

1. Organizace

Hlavní organizátořiMartin Ghost_CZ Šilhánekmsilhanek(a)seznam.czICQ 75660122
Zdeněk Kid222 Cagašnsudo(a)seznam.cz ICQ 576798793
Hlavní admin závodůKarel Sonyk Borůvkasonyk(a)centrum.czICQ 221006128
Hl. Sportovní komisařRobert 'Chaos' Kotlabachaos(a)czechlfs.netICQ 75660122
Sportovní komisařiLukáš Sh!ne Kornfeldshineo2(a)centrum.czICQ 202406189
Lukáš GothaR Minaříkminarik.lukas(a)gmail.comICQ 344666632
Patrik Motto CikrleMotto.lfs(a)atlas.czICQ 565835482
Karel Sonyk Borůvkasonyk(a)centrum.czICQ 221006128
Patrik P@cho Novotnýpatrik.novotny.kk(a)gmail.comICQ 294632197
Branislav BranislavS GogaBranislavS(a)azet.skICQ 86210797
Petr Klouczech Doležalshakend(a)seznam.czICQ 285501770
Tomáš Poly Stehlíktomas.ts(a)seznam.czICQ 315646179
Pavel Pablo Horákpablo(a)czechlfs.netJabber rwd(z)jabber.cz
Martin Ghost_CZ Šilhánekmsilhanek(a)seznam.czICQ 296781313
Zdeněk Kid222 Cagašnsudo(a)seznam.czICQ 576798793

FOX CUP se koná v Live For Speed S2 Alpha Full, vždy poslední verze (nyní 0.5Z28). Jezdec tedy musí být držitelem platné S2 licence. Pohár se jede s vozem Formula XR (FOX) na následujících tratích v tomto pořadí:

*** 14.03.2010 Aston North rev na 2x16 kol
*** 28.03.2010 Westhil International rev na 2x19 kol
*** 11.04.2010 Kyoto GP long rev na 2x13 kol
*** 25.04.2010 South City Long rev na 2x19 kol
*** 09.05.2010 Fern Bay Black rev na 2x13 kol
*** 23.05.2010 Kyoto Ring National na 2x18 kol

Závody se pojedou za mírného větru (LOW WIND) a za jasného počasí.

Každý tento podnik se skládá z kvalifikace na 20 minut a dvou závodů v délce cca 30 minut. Konečné pořadí prvního závodu určí startovní rošt pro druhý závod s tím, že prvních 10 jezdců bude startovat v opačném pořadí. Start pevný.

Časový harmonogram závodů

19:00 volný trénink
20:00 kvalifikace
20:20 první závod
21:15 druhý závod

2. Přihlášky

Každý jezdec, který se chce zúčastnit FOX CUP musí zaslat přihlášku mailem hlavnímu organizátorovi na mail prihlasky(a)czechlfs.net nejpozději 12.3.2010 do 23:59. Kdo nestihne tento termín má stále možnost žádat o divokou kartu (nelze se účastnit divize 1). Maximální počet jezdců v divizi je 25. Pokud bude více jak jedna divize, budou jezdci děleni do divizí podle HotLap času na té dané trati. Ten se musí odjet v módu "Měřená kola", záznam uložit a ten nahrát na tuto stránku:

http://www.lfsworld.net/?win=hotlaps&whichTab=trackcharts -- "Upload a hotlap"

- nejpozději do soboty před závodním večerem do 17:00. Bez uploadovaného HotLapu se nelze zúčastnit závodu! Počet jezdců v divizi 1 bude vždy 25. Do zbývajících divizí budou jezdci rozděleni rovným dílem. V případě lichého počtu bude zbývající jezdec zařazen do vyšší divize.

3. Závodní vozy a skiny

Každý jezdec je povinen použít vůz FOX. Každý přihlášený jezdec je povinen uploadovat na LFSWorld platný skin s viditelným startovním číslem. Závodník, který nastoupí do volného tréninku s neplatným skinem, bude vyzván k napravení. Pokud na začátku kvalifikace nebude mít platný skin, bude mu udělen ban na 12 hodin. Startovní čísla budou udělena ta, která budou na přihlášce. V případě stejných čísel, bude rozhodovat datum přijetí přihlášky a jezdci mají právo na zachování startovního čísla z minulých ligových závodů.

4. Nastavení vozů a zastávky v boxech

Nastavení vozu může jezdec do kvalifikace a jednotlivých závodů měnit dle libosti. Během kvalifikace je zakázaný skok do boxu, pokud jezdec nezastaví na boxovém stání! V jiných případech je skok do boxu považován za ukončení kvalifikace. Závody se jedou bez povinné zastávky v boxech.

5. Týmy

Každý jezdec může na přihlášku uvést jméno týmu za který pojede. Maximálně mohou za jeden tým startovat dva vozy. Pokud má tým více než dva přihlášené jezdce, budou tito rozděleni do více podtýmů. (př. ZockerTempel Team Red a ZockerTempel Team Gold). Každý tým je hodnocen součtem bodů, které získali jeho jezdci v závodě. Až do uzávěrky přihlášek je možné měnit tým, po uzávěrce nikoli.

6. Bodový systém

Kvalifikace - bez bodů

První závodník dostane tolik bodů, kolik bude účastníků ve všech divizích dohromady při prvním závodním večeru. Každý další jezdec dostane o bod méně. Maximální bodový zisk bude pevný pro všechny zbývající závody..

První jezdci pak v každé divizi dostanou v každém závodě navíc body podle následující tabulky:

1. +10 bodů
2. +6 bodů
3. +4 body
4. +3 body
5. +2 body
6. +1 bod

První jezdci v nižších divizích dostanou v každém závodě navíc body podle následující tabulky:

1. +3 body
2. +2 body
3. +1 bod

V celkovém hodnocení se škrtá bodové hodnocení jednoho nejhůře hodnoceného prvního závodu a jednoho nejhůře hodnoceného druhého závodu.

7. Pravidla

Všichni závodníci se připojí k serveru min 10 minut před začátkem kvalifikace. Jezdci jsou povinni jezdit stopu podle tratě, max 2 kola na trávě a nesmí bourat do kuželů, pneumatik, svodidel, atd. (prostě HLVC valid). Opakované jednoznačné porušování tohoto pravidla bude mít za následek diskvalifikaci z celého závodního večera. Kdo poruší HLVC pravidlo při závodě a přitom získá výhodu nad pronásledovaným jezdcem (předjede), bude po závodě penalizován ztrátou 5ti pozic v daném závodě a bude příslušně upravena výsledková listina. Kdo toto poruší opakovaně pro vylepšení času, bude po závodě diskvalifikován. Používejte smysl pro Fair Play, nejezděte v protisměru a úmyslně nebourejte do ostatních jezdců! Porušení tohoto se bude trestat vyloučením z ligy. Pro účely řešení protestů je každý jezdec povinen zapnout automatické ukládání replaye: "nastavení -> hra -> uložení záznamu hry více hráčů" nastavit na "[auto uložení - nedoporučuje se]".

Dále se FOX CUP řídí Všeobecnými Pravidly Závodů a Všeobecným průběhem večera.

Pravomoce admina zavodu:

- dle nejlepší vůle admina a dle vlastního uvážení

Admin závodu má právo banovat jezdce (ban na 24 hodin), který :

- neuposlechl příkazu admina.
- chatuje, pokud to není povoleno.
- dělá nepořádek při rozřazování.
- komplikuje práci admina chatem při rozřazování.
- je vulgární.
- jiným způsobem děla nepořádek nebo ruší.
- nemá platný skin.

Admin závodu má právo odložit start závodu z důvodu:

- disconnectu některého jezdce těsně před startem (na dobu nezbytně nutnou).
- pokud si něčím není jistý (variabilní položka).

Admin závodu má právo restartovat závod:

- pokud neshledal start korektním.
- pokud došlo k velké nehodě, do které bylo zapojeno více jak 40 % vozů (cca půlka pole).

Formát jmen v závodu

Závodníci jsou povinni použít tento tvar - startovní číslo uvedené v přihlášce, mezera, první písmeno křestního jména, tečka, příjmení.
Příklad: 456 F.Vomáčka
Startovní číslo musí být v červené barvě, zbytek pak v libovolné kombinaci maximálně dvou barev. Použité barvy musí být jasně rozlišitelné (nesmí splývat s pozadím či jinak znemožňovat čitelnost textu).

8. Protesty

Pokud se bude nějaký jezdec domnívat, že druhý nejednal férově a že to nebyla jen náhoda, tak se doporučuje podat protest k rukám Hlavního sportovního komisaře s popsanou situací a časem události. Protestní lhůta je 48 hodin po skončení závodu. Poté již nebudou protesty přijímány. O podaném protestu bude ihned informován i druhý zúčastněný jezdec a bude vyzván k podaní vysvětlení svého jednání. Protesty bude hodnotit komise složená ze tří členů, které jmenuje Hlavní sportovní komisař tak, aby byli všichni tři nezainteresovaní. Veškerá korespondence od rozeslání protestu komisařům se bude v kopiích rozesílat všem zůčastněným (hl. sportovní komisař + 2 až 3 sportovní komisaři (3 v případě podaní protestu proti nebo hlavním komisařem, který v tomto případě nerozhoduje) Komise rozhodne o uznání protestu a pokud bude protest uznán, uloží viníkovi trest. Rozhodnutí bude oznámeno na fóru a zúčastněným jezdcům zasláno mailem. Hlavní Sportovní Komisař nebo jím pověřená osoba bude kontrolovat chování jezdců v první minutě závodu. Případné prohřešky bude poté trestat Hlavní SK po konzultaci s dalšími SK. Výše trestu bude v tomto případě ztráta 15ti bodů.


Proti rozhodnutí Sportovních Komisařů se nelze odvolat.

9. Tresty

Konečnou výši trestu navrhuje Hlavní sportovní komisař. Nejvyšší možné tresty jsou:

První varování - ztráta 5ti pozic v celkovém hodnocení, minimálně však 20 bodů.
Druhé varování - ztráta 10ti pozic v celkovém hodnocení, minimálně však 30 bodů.
Třetí a poslední varování - diskvalifikace z celé soutěže.

10. Výsledky a ceny

Aby se jezdci počítaly body do klasifikace, musí na serveru (tj. bude viděn ostatními) odjet alespoň 75% kol odjetých vítězem (zaokrouhleno dolů). Skočení do garáže v průběhu závodu bude považováno za odstoupení ze závodu. Výsledkové listiny budou zveřejňeny ihned, jak jen to bude možné. Oficiálními se stanou po vypršení protestní lhůty, případně po vyřešení všech protestů Sportovními komisaři. Tabulka výsledků bude jednotná a podle této tabulky budou vyhlášeni vítězové. Po odjetí všech pěti podniků připadnou právem vedoucím jezdcům ceny, jak jsou uvedeny v oznamujícím článku. V případě vyrovnaného počtu bodů bude rozhodovat počet vyhraných závodů, v případě rovnosti vyhraných závodů, bude rozhodovat umístění v posledním závodě. Celkovému vítězi pak do další oficiání soutěže připadne titul:

"Mistr České Republiky v Live For Speed"

11. Připojení

Když se budete připojovat k serveru hry, tak Vás prosíme abyste neměli na pozadí spuštěné další programy, hlavně download/upload, DC++, ICQ, emailové klienty, apod., protože tyto zaberou jednak výkon počítače a druhak zabírají cennou kapacitu linky připojení a tudíž Vám a ostatním jezdcům mohou zkazit závody. V prípadě vypadnutí více jak 50% hráčů z důvodu lagu apod. (dobrovolně odpojeni se nepočítají) se bude kvalifikace nebo závod startovat znovu v plné délce, rovnou nebo dle dohody v náhradním termínu.

Je na každém jezdci, aby uvážil zda je jeho připojení a HW dostatečně kvalitní pro online závodění.

12. Závěrem

Organizátoři FOX Cupu 2010 přejí všem zúčastněným spoustu zábavy, férové a úspěšné závody.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na hlavní organizátory.

13. Přílohy

Všeobecná pravidla závodů
Všeobecný průběh večera
Přihlašovací jméno

Heslo

Registrace
logo 1 cz lfs ligy

průběžné pořadí:

1. Tomáš Stehlík 742
2. Petr Palička 694
3. Radek Müller 681
4. František Vojtáš 667
5. Juraj Kuliška 635
6. Andrej Kincel 631
7. Martin Kapal 629
8. Petr Doležal 603
9. Branislav Goga 601
10. Pavel Havlík 582

týmy:

1. Team Inferno 1284
2. Sunday Drivers Inc. Master team 1232
3. Angel Power Racing A 1205

Sezóny:

Odkazy:

www.czechlfs.net

hlavní stránky české LFS komunity

forum.czechlfs.net

forum české LFS komunity

created by CzechLFS.net development team