CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


LX Cup odstartoval na Fern Bay

10. 03. 2013 | Flame

LX Cup 2013 – Fern Bay Classic

V symbolické datum 3. 3. 2013 se po p?ibližn? 3 letech znovu rozjela ?eská LFS liga. První závod p?ivítalo jamajské Fern Bay a hned v jedné z nejt?žších možných variant, nazvané p?ízna?n? Classic. Jak se závod vyvíjel, na to se podíváme v následujících ?ádcích.
Mary Kay podpo?í LX Cup 2013

27. 02. 2013 | Flame

LX Cup 2013

Díky aktivit? jednoho ze ?len? komunity se LX Cup do?ká menší podpory od kosmetické firmy Mary Kay.

Každý ze závodník? bude mít šanci na slevu, sta?í dokon?it kterýkoli závod na pódiu nebo na sv?j skin umístit logo firmy, které je k nalezení zde.

Mary Kay d?kujeme za podporu a budeme se t?šit na první závod, který se jede už tuto ned?li, 3.3., na Fern Bay.
LX Cup 2013

29. 01. 2013 | Flame

LX Cup 2013

Zdravíme všechny závodníky!

Jelikož hlasování pro zorganizování ligy (viz ?lánek níže) dopadlo pozitivn?, s radostí oznamujeme LX Cup 2013, který se pojede s vozem LX4 a zárove? bude první oficiální ?esko-slovenskou ligou po t?ech letech. I proto ji nepropásn?te, protože m?že být zase na dlouhou dobu poslední!

Pro d?ležité informace si pozorn? p?e?t?te toto vlákno na fóru, kde najdete i informace o p?ihlašování.

První závod se jede 3. b?ezna, tehdy se na vás budeme t?šit!
Pr?zkum – zájem o další CZ ligu

13. 01. 2013 | Flame

Pr?zkum – zájem o další CZ ligu

Zdravíme všechny stále aktivní LFS p?íznivce,

po dlouhé dob? vyvstala z hlubin myšlenka na uspo?ádání 1. CZ LFS ligy. Protože si ale nejsme jisti, že by byl dostate?ný zájem, rozhodli jsme se nejd?ív uspo?ádat mezi vámi malý pr?zkum.

Prosíme proto, pokud máte zájem, abyste si p?e?etli následující post zde na fóru a hlasovali pro jednu nebo více možností v anket? tamtéž.

Díky a závod?m zdar!
Nová verze: LFS 0.6E

01. 12. 2012 | Flame

Nová verze LFS 0.6E

Po delší dob? tu op?t máme novou verzi LFS, tentokrát s ozna?ením 0.6E. Oproti 0.6B bylo v nové verzi provedeno n?kolik zm?n v multiplayeru.

P?ipojování na servery je nyní rychlejší a spolehliv?jší a nároky na server p?i jeho plném vyítížení jsou nižší. Dále byla posílena ochrana proti hacker?m a zlepšena detekce cheat?.

Jsou 3 zp?soby, jak novou verzi získat:

1) AUTO UPDATER - pokud máte verzi V, W, X, Y, Z nebo 0.6B: - Zvolte "Online hra", poté "Zobrazit seznam server?" a zvolte server, ze kterého chcete LFS stáhnout.

2) RU?NÍ UPDATE - Pokud máte verzi Z25 a vyšší: - Klikn?te ZDE pro stažení instalátoru a prove?te instalaci.

3) PLNÁ VERZE - Pokud na disku nemáte žádnou verzi LFS: - Klikn?te ZDE pro stažení plné verze.

Více informací o této verzi naleznete v oficiálních poznámkách k vydání nebo na fóru.
index | 11-15 | novějąí | starąí | Celkem 221 článků

KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.